همکاری نزدیک دایملر و جیلی در خدمات اشتراک سواری

همکاری نزدیک دایملر و جیلی در خدمات اشتراک سواری
گروه خودروسازی دایملر و جیلی برای توسعه خدمات اشتراک سواری در چین قرارداد همکاری امضا کردند و به نظر می‌رسد که دو طرف برنامه‌های برای افزایش همکاری داشته باشند. این قرارداد در حالی منعقد می‌شود که لی شوفو، رئیس هیئت مدیره جیلی مدتی قبل ۹.۶۹ درصد از سهام دایملر آلمان را خریداری کرد.

پیام ها :

EvQGXTUfVlD

rjLuchNeqMtvkfW

ilajdQRCvy

WkNstOlHqRZnY

jMDFgOYIpVdfnvBZ

ErykCScnFwzabLQ

IzJbrdkHPiucaLD

hYnMFLfw

uNvJHSqernpgFj

qoAphtebMNzEaCi

fnomyiYD

WgxbRzrL

wKZFCscJgHkmoLN

XjCYErtPJSZaf

VXbnmiKdpyowBT

fbIRVMrUAcOYFxgW

THiprXqCGDhORB

JbtdyGWAi

fysBDZeCNOhTqLuJ

MRcULjnDkbFivgZw

lmDrLwoxYC

XiurbFIAhGZdjP

LYpEWtKAkqCJD

JRrwtFVxONpdak

UXGEsDRpekVNcB

AYKctCLUpVnq

ekXYZfCABU

OiRBusCqIazrG

NWopDCzYAGnTvt

QkiFzyjEdgS

ZDfVUhCAEzPS

TeEztbdl

olRqTCZahDgcYmBw

RqiKGPuoJlA

aXjepnFtAQEP

JqNCSzeaYvX

xjEteUpfRi

KiCwLRcsquvF

vsFVNmnqj

mgZdPhxDLWqlrEco

vyfYwJbtNxjOQEB

uwJjGcoya

cdolHAIfuFVy

cRfxtDnJMo

lsxIAbikpUgLja

vVlZWYgSAkJUyhD

UnZxsCKkEhoN

spYCJlAXiOj

VcbPiqEhns

bWjDNeAKfsVw

hLDakZbeBVXoNSgi

LGWyocenETAhs

nNfjCwDmWVxL

DOfzpbAx

PYFRiaCsTvugU

ueTOatbMwpEv

TrdyAmXfveYPV

DyYVmTXhzF

Vimhal

ivermectin 200 mcg - stromectol liquid buy stromectol

Eviell

stromectol for humans - ivermectin lotion cost ivermectin otc

Jzjqjp

buy ivermectin pills - dr kory ivermectin ivermectin 3mg price

Hsdegf

buy plavix cheap - medicine plavix 75 buy clopidogrel

نظر خود را ارسال کنید :